top of page

Om oss

Företagets vision är att få hela vår miljö i balans och därmed så många människor som möjligt att må bra i vår föränderliga värld. Vi är representerade via återförsäljare över stora delar av landet, samt i Finland, Norge, Danmark och Hong Kong.

 

Plus & Minus
Ett begrepp om balanserande tillstånd i naturen beskrevs i de högtstående filosofiska kulturerna i Indien och Kina för årtusenden sedan. Under senaste århundradet har den moderna fysiken kunnat penetrera de djupare energi- och materiebegreppen och visat hur väl de gamla observationerna stämmer in i nya klarlägganden. Nobelprisbelönade klarlägganden i fysiologi av Albert Szent Györgyi 1937 och kemisten Ilya Prigogine 1977, har visat på samband inom kvantfysiken som kan komma att förklara Bertil Petterssons på verklighet baserade innovationer.

Den dag vi människor inser att den luft vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter består av delar, vars egenskaper organismer dragit nytta av sedan liv uppstod på jorden. Den dagen utgör startpunkten för en ny medvetenhet, en ny ansvarskänsla för såväl levande som döda naturresurser på denna jord. - Ingemar Hjorth

I April 2006 hölls på KTH i Stockholm ett seminarium i kvantfysik:

"Människan som energivarelse". Tankegångarna i Bertil Petterssons,

på verkligheten grundade filosofi, stämmer förbluffande väl med det

som redovisades dessa dagar.

Nobelpristagarna 1937 Albert Szent Györgys och kemisten

Ilya Prigogine 1977, har visat på samband inom kvantfysiken

som kan komma att förklara Bertil Petterssons på verklighet

baserade innovationer.

...och som Bertil själv sa "vi känner om vi får för mycket sol, då blir vi solbrända. Kanske blir vi även brända av jordmagnetismen om vi vistats i samma strålningsfält under många timmar varje dag?" - Bertil Pettersson

bottom of page