Välkommen till Plus & Minus   Bertil Pettersson Plus & Minus är ett innovationsföretag med specialisering inom virveltekniken. Vi lanserar efter årtionden av utveckling, våra speciella produkter som i förebyggande syfte stärker kroppens system.
                Plus & Minus Box 16005 250 16 Råå info@plusminus.st tel: 042-155680
virvlat vatten ett levande vatten     -     whirled water  living water
-  Historik -  Användningsområden -  Referenser -  Forskning -  info in english -  Startsida -  Företaget -  Produkter - Terapeuter -  Återförsäljare -  info in croatian