Välkommen till Plus & Minus   Bertil Pettersson Plus & Minus är ett innovationsföretag med specialisering inom virveltekniken. Vi lanserar efter årtionden av utveckling, våra speciella produkter som i förebyggande syfte stärker kroppens system.                 Plus & Minus Box 16005 250 16 Råå info@plusminus.st tel: 042-155680 virvlat vatten ett levande vatten     -     whirled water  living water